Tisztelt Érdeklődő!

Amint azt bizonyára látták az interneten, Apartmanházunk 2010-ben felkerültünk az engedély nélkül működő szociális szolgáltatásokat végző intézmények listájára.

2010-ben Borostyán Solution Nonprofit Kft szociális intézmény létesítése iránti kérelmet adott be, melyhez minden szakhatósági engedélyt beszerzett (alább mellékelve) Ahogy azt a Pest megyei Kormányhivatal határozatában is olvashatja, az intézmény szintű működési engedély elengedhetetlen feltétele volt, hogy az ingatlan az üzemeltető cég tulajdonában legyen. Mivel az ingatlan a cég tulajdonosának,mint magánszemélynek a birtokában volt, ezért az engedély iránti kérelmünket elutasították. Elutasítás után ismételten felvettük a kapcsolatot a Kormányhivatallal, segítségüket kérve.  Tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a határozatban leírtak szerint nem az Ő fennhatóságuk alá tartozunk, mivel nálunk lakóknak az apartmanokra bérleti jog áll fenn, s ily módon a határozatból idézem:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III:törvény 3.§ (8) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra,amelyek esetében a) a szolgáltatást igénybevevőnek a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga,haszonélvezeti joga,lakáshasználati joga,vagy bérleti joga áll fenn (nyugdíjasház)”

Elmarasztalást ezért nem kaptunk, intézményi rendszerben nem, viszont ahogy a határozatban olvasható Apartmanházként (nyugdíjasház) tovább működhettünk. Így állami támogatást (normatívát) nem kapunk, kizárólag saját erőforrásból kell magunkat fenntartani.


Üdvözlettel,
Trepák Zoltán