04_szakapolas_apolas_gondozasA nap mind a 24 órájában, a mindenkori feladathoz, szükséglethez igazodó rugalmas, mobil ápolói, gondozói team működtetésével.

  • A beteg, idős ember azon tevékenységének segítésére irányul, amely elvégzésére a beteg, idős ember egészségi állapota miatt önállóan képtelen vagy elvégzése jelentős nehézséggel, illetve állapotromlással járna, valamint amelynek elvégzése speciális felkészültséget igényel.
  • Az ellátott (terminális, krónikus, idős) testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése.
  • Az egyén élettevékenységének, a család dinamikájának megértése, a betegséggel járó és az eddigi tevékenységének felborulására adott emberi válaszreakciók felismerése, valamint annak ismerete, segítése, hogy a megváltozott lelki állapotot miként befolyásolja az egyén egészségét, életfolyamatát.
  • Annak megítélése, hogy az adott személy mennyire képes önellátásra, milyen szükségletei vannak, mi az igénye és ezen szükségletek és igények kielégítése a szolgáltató feladata.
  • A beteg otthonában/tartózkodási helyén igény szerint mobil hívó készülékek kihelyezése, hívási/elérhetőségi lehetőség biztosítása.
  • És mindazon ápolási, gondozási szükségletek kielégítése ami az ön biztonságát, és életminőségét segíti.